Thursday, May 11, 2017

താരാട്ട് പാട്ടുകളും സിനിമയും

പാട്ടു പാടി ഉറക്കാം ഞാൻ താ മരപ്പൂം പൈതലേ
കേട്ടു കേട്ടു നീ ഉറങ്ങെൻ കരളിന്റെ കാതലേ!
 എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഈ ഗാനം നമ്മുടെ  മനസിൽ തളിരിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഉദയായുടെ സീത എന്ന ചിത്രത്തിൽ പി. സുശീല പാടിയ  ഈ താരാട്ട് പാട്ട് അന്നത്തെ അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കാൻ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ആ പാട്ട് തലമുറകളിലൂടെ  പകർന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.  അതേ പോലെ സ്നേഹസീമ എന്ന ചിത്രത്തിൽ " കണ്ണും പൂട്ടി ഉറങ്ങുക നീയെൻ കണ്ണേ  പുന്നാര പൊന്നു മകളേ!" എന്ന ഗാനവും.
.
താരാട്ടു പാട്ടുകൾ മലയാള സിനിമയിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതിനാൽ  മലയാളി അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊട്ടിലാട്ടുമ്പോൾ  സിനിമയിലെ ഈവക ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് നിർവൃതി കൊള്ളുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു.  വീട്ടിലെ മറ്റംഗങ്ങളും അത് കേൾക്കാനും സ്വയം മൂളാനും തല്പരരായിരുന്നു.
സുബൈദാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ  പുറത്ത് വന്ന  "ഹസ്ബീ റബ്ബീ  ജല്ലള്ളാ,  മാഫീ ഖൽബീ ഖൈറുള്ളാ നൂറു മുഹമ്മദ് സല്ലള്ളാ ഹഖ് ലാ ഇലാഹാ ഇല്ലള്ളാ..." എന്ന താരാട്ട്  മുസ്ലിമേതര  അമ്മമാരും മൂളുന്നത് കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്.  താരാട്ടു പാടുകൾക്ക് അന്ന് ജാതി ഇല്ലായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് വന്ന തുലാഭാരത്തിലെ  "ഓമനത്തിങ്കളിൽ ഓണം പിറക്കുമ്പോൾ താമരക്കുമ്പിളിൽ കണ്ണ് നീര്"  എന്ന താരാട്ട് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയുന്ന അമ്മമാർ ധാരളമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതേ പോലെ തമിഴ് ചിത്രമായ പാശമലരിലെ " മണന്ത് മലരാകെ പാതി മലർ ചൂടി ഉറങ്ങെൻ മണി തിങ്കളേ"  എന്ന ഗാനവും കണ്ണ് നിറക്കുന്നതാണ്
പിന്നീട് എന്ത് കൊണ്ടോ താരാട്ട് പാട്ടുകൾ സിനിമയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങി  . ശാന്തം സിനിമയിലെ " ആറ്റു നോറ്റുണ്ടായ ഉണ്ണീ " എന്ന  ഗാനവും സ്വാന്തനത്തിലെ  "ഉണ്ണീ വാവാവോ" എന്ന ഗാനവും  ഈ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടലിന് അപവാദമായി പിന്നീടുണ്ടായ നല്ല താരാട്ട് പാട്ടുകളാണെങ്കിലും  താരാട്ടു പാട്ടുകളുടെ ആ പഴയ പ്രവാഹം നിലച്ച് പോയിരിക്കുന്നു .ന്യൂ ജനറേഷൻ  അമ്മമാർക്ക് താരാട്ട് പാട്ട് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം  . അഥവാ അതിന് സമയം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം  എന്തായാലും സിനിമാക്കാരും കാലത്തിനൊത്ത് കോലം കെട്ടി താരാട്ട് പാട്ടുകളെ   അവഗണിക്കുന്നു.
എങ്കിലും താരാട്ട് പാട്ടുകളാൽ  സമൃദ്ധമായ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ മധുരസ്മരണകൾ മറക്കാനാവില്ലല്ലോ. 

Saturday, May 6, 2017

ദേവലാനി ഒരു ആസ്വാദനം

 " ദേവലാനി" 680 പേജുള്ള  ഈ   നോവൽ വായന  ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കി.
ഇതിഹാസ സമാനമായ ഈ നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ശ്രീ. പി.എം. മോഹനൻ.
ഹാരപ്പാ മോഹൻ ജദാരോ  സംസ്കൃതിയും  സയൻസും  മിശ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഈ പുസ്തകം   കർണകിയുടെ നമുക്കപരിചിതമായ കഥാഭാഗത്തിലവസാനിപ്പിക്കുന്നു.  ഇതിനിടയിൽ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ  ഉർ,  വറൂസുക് (മോഹൻ ജോദാരോ) ഉദവൃജ(ഹാരപ്പാ‌) ലങ്ക, സരസ്വതീ തീരത്തുള്ള ഭാരതരാജ്യം യമുനാ തടത്തിലെ ദേവലോകം  സരയൂ തീരത്തെ സാകേതം  എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരൻ കടന്ന് പോകുന്നു. ആ കാലത്തെ നാവിക വ്യാപാര മേഖല അതിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം എന്നിവയിലെല്ലാം നാം അതിശയം കൂറി നിൽക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീരാമൻ  സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാൽ  നയിക്കപ്പെടുന്ന യോദ്ധാവാണ് കഥയിൽ. വിശ്വാമിത്രനും വസിഷ്ടരും രാജഭരണത്തിന്റെ ചാലക ശക്തികളാകുമ്പോൾ രാമൻ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന രാജകുമാരൻ മാത്രം. രാവണനെ രാവണ പണ്ഡിതർ എന്നാണ് കഥയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. സാത്വികനായ, ഗായകനായ   ആ പണ്ഡിതരുടെ സ്വന്തം പുത്രിയാണ് സീത. രാജ്യ നാശം പുത്രിയാൽ സംഭവിക്കാം എന്ന പ്രവചനത്തെ തുടർന്ന് ജനകമഹാരാജാവിന്റെ പക്കലെത്തിക്കുകയാണ് പുത്രിയെ. കൊട്ടാരത്തിലെ കുത്തിതിരുപ്പ് കാരണം വനത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന  സ്വന്തം പുത്രിയെ തന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക്  കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുകയാണ് പിതാവായ രാവണ പണ്ഡിതർ. രാമനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രാവണൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല, ദേവലോകം രാവണനെ രക്ഷപെടുത്ത്കയാണ് കഥയിൽ. ഇന്ദ്രൻ ബാഹ്യാകാശ ജീവിയാണ്`, സ്പെയ്സ് വാഹനത്തിലെത്തുന്ന ആൾ.
കുബേരനാണ് (രാവണന്റെ സഹോദരൻ) പ്രധാന കഥാപാത്രം. ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ട് പിടുത്തവും കഥയിലുണ്ട്.
സവർണർ അവർണരെ എങ്ങിനെ തന്ത്രപൂർവം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ്` കഥയുടെ മർമ്മം. കറുത്തവരെ വെളുത്തവർ പരാജയപ്പെടുത്തി വൈദിക ഭരണം എങ്ങിനെ  നിലവിൽ വരുന്നു എന്ന് സമർത്ഥമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു നോവലിൽ. വസിഷ്ഠരും വിശ്വാമിത്രരുമാണ് അതിന്റെ സൂത്രധാരകർ.  അവർക്ക് പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കാണണം ..
ദേവലാനി എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന  വിദഗ്ദയായ നർത്തകി, ദേവലോകത്ത് രംഭ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചവൾ.
 വായിച്ച് തീരുമ്പോൾ 580 രൂപാ പുസ്തകത്തിന്റെ വില അധികമായി അനുഭവപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്. പ്രസാധകർ: സാഹിത്യപ്രവ്ർത്തക സഹകരണ സംഘം. നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ.

Wednesday, May 3, 2017

എച്ചിൽ പെട്ടിയും നമ്മളും

പപ്പടം വരെ  ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത്  വെച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തെട്ത്ത്  നമുക്ക് തരാൻ നമ്മുടെ ശ്രീമതിമാർ ഒരുമ്പെട്ടേക്കാം. അത്രത്തോളം ഫ്രിഡ്ജിനെ അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നു. കാരണം  റ്റിവിയിലെ  തി രുവോന്തിരം മോഡൽ കൊച്ചമ്മമാരെ അവർ മാതൃകയാക്കുമ്പോൾ  ആ കൊച്ചമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന  എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും അനുകരിക്കാൻ  അവർ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. റ്റി.വി.സീരിയലിലും  പരസ്യങ്ങളിലും കാണുന്ന,  അടുക്കളയിൽ പോലും പട്ട്സാരിയുടുത്ത് ആവശ്യത്തിനും അതിലധികവും ആഭരണങ്ങളുമണിഞ്ഞ്  എപ്പോഴും സോപ്പിന്റെയും സുഗന്ധ വസ്തുക്കളുടെയും  മുടി വളർത്തുന്ന എണ്ണയുടെയും മഹിമ വിളിച്ച് കൂവി, പല്ല് തേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് മുതൽ കക്കൂസ് കഴുകുന്ന വാഷിംഗ്  ലോഷൻ വരെയുള്ള  വസ്തുക്കളെ പറ്റി വാചാലരാകുന്ന ഹൈ സൊസൈറ്റി വനിതാ രത്നങ്ങളെയാണല്ലോ വിഡ്ഡിപ്പെട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ  സാധാരണക്കാരായ അവർ കണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പരസ്യങ്ങളിലോ സീരിയലുകളിലോ സാധാരണക്കാർ മാതൃകയായി പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നില്ലാ  എന്നും  അനുകരണഭ്രാന്ത് പിടിച്ച സാധാരണക്കാരെ വലയിൽ പെടുത്താനാണ് ഈ ഹൈ സൊസൈറ്റി ലേഡീസിനെ രംഗത്തിറക്കുന്നതെന്നും  ആരും മനസിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ.
റ്റിവിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഗൃഹാ ന്തരീക്ഷത്തിൽ  ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു അവശ്യ ഘടകമായതിനാൽ  നമ്മുടെ ശ്രീമതികളും  അത് അനുകരിക്കുകയും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പുറത്തിരുന്നാലും  ചീത്തയാകാത്ത പച്ചമുളക് പോലും അതിലടച്ച് വെച്ച് മുളകിന്റെ സ്വാഭാവികമായ രുചി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് പോലെ  മറ്റ് പച്ചക്കറികളുടെയും.  മൂന്ന് ദിവസത്തെക്കുള്ള ചോറ് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ  കയറ്റി വെച്ച്  ഓരോ ദിവസം പുറത്തെടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കി  ഉപയോഗിക്കുക  എന്നിങ്ങനെ പല കലാപരിപാടികളും ഫ്രിഡ്ജ് വഴി നടത്താം. ഏത് ആഹാര സാധനവും ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി ഇറക്കിയാലേ  നമ്മുടെ ശ്രീമതിമാർക്ക് സമാധാനമാകൂ.
ഈ  സാധനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന വാതകം അന്തരീക്ഷത്തെ എത്രമാത്രം മലിനമാക്കുന്നെന്നും ഒരിക്കൽ  ചൂടാക്കിയ ആഹാര സാധനം വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ  എത്രമാത്രം ബാധിക്കുന്നുവെന്നും നാം മനസിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ.

ഈ എച്ചിൽപ്പെട്ടി  അവശ്യ വസ്തുവല്ലാ എന്നും ആഡംബര വസ്തു മാത്രമാണെന്നും  തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ  അതിന്റെ ദുരുപയോഗം വളരെയധികം     കുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

Saturday, April 29, 2017

ഇറച്ചി സ്ത്രീ ലിംഗമാണോ?

എട്ട് ജെ യിലെ  ഹിന്ദി ക്ലാസ് കുമാരൻ സാറാണ്  എടുക്കുന്നത്.  ഹിന്ദി കലക്കി കുടിച്ച അദ്ധ്യാപകനാണ്  കുമാരൻ സാർ.. അന്ന് സാറ് ഹിന്ദിയിലെ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീ ലിംഗവും  പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ ലിംഗം കണ്ട് പിടിക്കാൻ  അദ്ദേഹം എളുപ്പ വഴി പഠിപ്പിച്ച് തന്നു.  "ഇ" കാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും  സ്ത്രീ ലിംഗമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്  " നദി " അപ്രകാരമുള്ള  വാക്കുകൾ പറയാൻ സാർ  ആവശ്യപ്പെടുകയും ഓരോരുത്തർ  പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.  "ഭൂമി" "നാരി"  "പഡോസി" അങ്ങിനെ  ഇ  കാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ  തുരു തുരാ വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ  ഞാൻ പറഞ്ഞു "ഇറച്ചി"
സാർ തല ഉയർത്തി  ചോദിച്ചു " അരെടാ അത്?" കൂട്ടുകാർ എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. "ഇവിടെ വാടാ " എന്ന് സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ സാറിന്റെ സമീപം ചെന്നു.  "ഇറച്ചി ഏത് ഭാഷയിലെ വാക്കാണെടാ ?"
സാറിന്റെ ചോദ്യം.
"മലയാളം" എന്റെ മറുപടി.  "അപ്പോൾ നിനക്ക് അറിയാൻ വയ്യാതെയല്ലാ, എന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി  വേല ഇറക്കിയതാണല്ലേ?  ഇറച്ചിക്ക് പോയവന്റെ ഗതി എന്താണെന്നറിയാമോടാ " സാർ എന്റെ പൊതു വിജ്ഞാനം  അളന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകി. "ഇറച്ചിക്ക് പോയവൻ വിറച്ച് ചത്തു" " നീ ഇറച്ചിക്ക് സൈക്കിളിൽ പോയാ മതി " എന്നും പറഞ്ഞും കൊണ്ട് സാർ എന്റെ തുടയിൽ നഖം അമർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ  സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് പോലെ  കാലുകൾ മാറി മാറി പൊക്കി പിടിച്ചു.
 ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും  സാറിന് എന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. എന്നെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വഴി കാട്ടിയത് സാർ ആയിരുന്നു.
 അന്ന് സാറും  ആലപ്പുഴ മുഹമ്മദൻ സ്കൂളും സഹപാഠികളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്നപ്പോൾ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലോകം എനിക്ക് വരാനില്ലാ എന്ന് ഞാൻ കരുതി.
 കാലം കടന്ന് പോയപ്പോൾ പല വേഷങ്ങൾ ആടി തമർത്ത എന്റെ  ഉള്ളിൽ അതിലും വലിയ പല ലോകങ്ങളും  കടന്ന് വന്ന് പഴയ കാലത്തെ  അപ്രധാനമാക്കിയത് സ്വാഭാവികമായ  മാറ്റം തന്നെ.  അന്നേതോ ഒരു ദിവസം കുമാരൻ സാർ എവിടെയോ വെച്ച് ഊർദ്ധൻ വലിച്ചിരിക്കാം. ആ സമയം  ഞാൻ  അതൊന്നുമറിയാതെ  കൂട്ടുകാരുമായി കളി തമാശകളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ  കോടതി മുറികളിലെ കേസുകെട്ടുകളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കാം.
    ഈ മേട മാസ സന്ധ്യയിൽ മാനത്തെ കരിമേഘത്തെ നോക്കി കിടന്ന  എന്റെ മനസിലേക്ക്  ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ സാർ എന്നെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിച്ച സ്കൂൾ കാല അനുഭവം  എന്തിനാണാവോ കടന്ന് വന്ന് ആ നല്ല നാളുകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിക്കാൻ  ഇടയാക്കിയത്.

Tuesday, April 18, 2017

പെണ്ണും ലക്ഷമണ രേഖയും

പത്താം ക്ലാസ്കാരി  പ്രസവിച്ചു ,
വയറ് വേദനയായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ 15 വയസ്കാരി പെൺകുട്ടി പൂർണഗർഭിണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആശുപത്രിക്കാർ മറ്റേതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചെന്നും പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയ പെൺകുട്ടി വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി  അയല്പക്കത്തെ ഏഴാംക്ലാസ്കാരനെന്ന് വെളിപ്പെട്ടു എന്നും  പത്രവാർത്ത. വിദേശത്തൊന്നുമല്ല ഇത് നടന്നത് ,  കൊല്ലം ജില്ലയിൽ  പത്തനാപുരത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്  നടന്ന കാര്യവും അന്ന്  പത്രത്തിൽ വായിച്ചതായി  ഓർക്കുന്നു.  രോഗം പകർന്ന് പിടിക്കുന്നത് പോലെ  നാട്ടിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ വാർത്തകളിൽ നിന്നും വെളിവാകുന്നത് .
ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസവും  ബോധവത്കരണവും മുറക്ക്  നടത്തിയാൽ തന്നെയും ആൺ-പെൺ സൗഹൃദത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ  അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ പംക്തിയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ  ജീവികളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന  വംശവർദ്ധനക്കുള്ള  വാഞ്ച  ഏത് സമയത്താണ് കടിഞ്ഞാൺ പൊട്ടിക്കുന്നതെന്ന്  പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ആൺ പെൺ സൗഹൃദം  നില നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അതിര് ഒരു പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ  പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു.
സമൂഹം നിർബന്ധമാക്കിയ നിയമങ്ങളും  അപമാന ഭയവും സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പറ്റിയുള്ള  ചിന്തയും ഭവിഷ്യത്തിനെ പറ്റിയുള്ള  ആശങ്കയും പലപ്പോഴും  ഏത് ദുരാസക്തിയെയും തടഞ്ഞ് നിർത്താൻ പക്വതയുള്ള മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും   കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ  എത്ര ബോധനം നടത്തിയാലും  സന്ദർഭം കിട്ടിയാൽ  അവർ  അരുതാത്തതിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നത്  ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്.
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് പ്രായ കൂടു തലുള്ളതെന്നും ആൺകുട്ടി വളരെ ചെറുപ്പവുമാണെന്നുള്ളതും നിരീക്ഷിക്കുക.
പൂവൻ ഇണചേരുവാനുള്ള ത്വരയോടെ ഓടി പാഞ്ഞെത്തുമ്പോൾ  ഒഴിഞ്ഞ് മാറി പോകുവാനുള്ള ത്വര പിട വർഗത്തിന്  പ്രകൃതി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്  അമിത വംശവർദ്ധന  തടയുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്.ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്കാരൻ  മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ് മാറേണ്ട  15 വയസ്കാരി  സഹകരിക്കാൻ  താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുതയാണ്  കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്.
 അതായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്കാരനായാലും വീടുകളിൽ ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന്.