Wednesday, January 18, 2017

കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന...

പഴയ കാലത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇന്ന് താലൂക് ഹെഡ്  ആശുപത്രികൾ  അത്യന്ത ഗുരുതരമായ രോഗ ചികിൽസ ഒഴികെ  മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾ ചികിൽസിക്കാൻ തക്ക വിധം  സജ്ജമായ അവസ്ഥയിലാണ് .  എന്നിട്ട് പോലും പനിയും ചുമയുമൊഴികെ  മറ്റ്  ആകസ്മിക രോഗങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമല്ലാത്ത അപകടങ്ങളുടെ ചികിൽസക്കും തയാറാകാതെ  അവിടത്തെ ഡോക്ടറന്മാർ രോഗികളെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും  മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും (അവരുടെ ഭാഷയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കും) പറഞ്ഞ് വിടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ കണ്ട് വരുന്നു.ഒന്നുകിൽ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയുമായി ഇവർക്ക് അവിഹിതമായ ധാരണയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ  ഒരു രോഗിയുടെയും റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവർ തയാറല്ല. പ്രാഥമിക ചികിൽസ നടത്തിയിട്ട് അവർ രോഗികളെ റഫർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് വിടുന്നു. ഈ പ്രവണത  രോഗിക്ക് സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യതയും തന്റെ രോഗത്തെ പറ്റി  അമിതമായ ഭയവും ഉളവാക്കുന്നു.   അർഹമായ കേസുകൾ റഫർ ചെയ്യുന്നതിൽ അപാകതയില്ല. പക്ഷേ  വീഴ്ചയിൽ കയ്യുടെ എല്ല് പൊട്ടിയ കേസുകൾ പോലും "നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ കൊണ്ട് പോകുക" എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി വിടുന്നത് ഒരു തരം ധിക്കാരം തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ബന്ധത്തിൽ പെട്ട ഒരു പയ്യൻ  ബൈക്കിൽ നിന്നും വീണ്  കൈക്ക് പരിക്ക് പറ്റി പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് പോയി. നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയെന്ന് ഇപ്പോൾ ഖ്യാതി നേടിയിട്ടുള്ള ഈ ചികിൽസാലയത്തിൽ പയ്യനെ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ട്  ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ  അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ്  ആശുപത്രിയിലോ  കൊ ണ്ട് പോകാൻ. കൈക്ക് പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപറേഷ്ൻ വേണ്ടി വരും  അതിനുള്ള  സൗകര്യം ആ ചികിൽസാലയത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം റഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.! കുട്ടിയെ പുനലൂർ തന്നെയുള്ള  ഒരു സാധാരണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് പോയി.  അവിടത്തെ എല്ല് രോഗ വിദഗ്ദൻ  കൈ എക്സറേ എടുത്ത്  പ്ലാസ്റ്ററിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഓപറേഷൻ ചെയ്ത് കമ്പി ഇടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിൽസകൻ  ചികിൽസിക്കാൻ  തയാറായ ഒരു കേസ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയാത്തത് മുകളിൽ    പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ തന്നെയാണ്. ജീവന്റെ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ രോഗി ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമെന്ന  ഡോക്ടറന്മാരുടെ
 വിശ്വാസമാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരകമാകുന്നത്. പനി മാത്രം ചികിൽസിക്കാനും കുറേ ആന്റീ ബയോട്ടിക്സ് എഴുതാനും മാത്രമാണ് ഇവരെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചികിൽസക്ക് ഏതെങ്കിലും കണിയാൻ വൈദ്യന്റടുത്ത് പോയാൽ മതിയല്ലോ ഇവരുടെ സേവനം ആവശ്യമില്ലല്ലോ. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറന്മാരുടെ സർവീസിനേക്കാളും പരിചയം കുറവുള്ള ഹൗസ് സർജന്മാരും പി.ജി. വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് രാത്രിയിലും പകലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അവരെ നയിക്കാനും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനും പരിചയ സമ്പന്നരായ സീനിയർ ഡോക്ടറന്മാർ ഉണ്ടെന്നാണ് മറുപടിയെങ്കിൽ  ഇവിടെയും തഴക്കവും പഴക്കവുമുള്ള ഡോക്ടറന്മാർ താലൂക്കാശുപത്രിയിലുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ വീട്ടിൽ സ്വകാര്യ ചികിൽസയിലായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം. ഓ.പി.യിൽ പഴക്കം വന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം റഫർ ചെയ്യുന്ന പകുതി കേസുകളെങ്കിലും  താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക്  പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും.
ഇതെല്ലാം ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ: കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന വലിയോ വലി അത്രമാത്രം.

Monday, January 16, 2017

പൂമാനം

പൂ മാനം പൂത്തുലഞ്ഞേയ്

കയ്യിൽ പൂക്കൂടയുമായി സുന്ദരിയായ ജനുവരി  നൃത്തം തുടരുന്നു.
എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം പൂത്ത മരങ്ങ്ങ്ങൾ മാത്രമെന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ പാടിയത്  വെറുതെയല്ല.  പ്രഭാതത്തിലെ തണുപ്പും മന്ദസമീരനും തെളിഞ്ഞ വെയിലും നീലാകാശവും എല്ലാം കൂടി  വ്അല്ലാത്ത അനുഭൂതി.

Sunday, January 15, 2017

ധൈര്യമുണ്ടോ നടപടി എടുക്കാൻ

നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഭരണക്കാരേ! ഈ കാര്യത്തിൽ നടപടി എടുക്കാൻ....

ഏനാത്ത് പാലം.  ഈ പാലം  കേരളത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് തുല്യമായ  എം.സി. റോഡിൽ    അതായത് അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള റോഡിലെ  കല്ലട ആറിന്  കുറുകെയുള്ള സുപ്രധാന    പാലമാണ്. 93 വർഷങ്ങൾ നിലനിന്നതും ബ്രിട്ടീഷ്കാർ നിർമ്മിച്ചതുമായ പഴയ പാലം പൊളിച്ച് പകരം  19 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്  തൽസ്ഥാനത്ത് പണിത പാലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉടനടിയൊന്നും  കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനാവാത്ത വിധം തകർച്ചയിലായി . തൽഫലമായി ഇത് വഴിയുള്ള  ഗതാഗതം നിരോധിക്കുകയും  വടക്ക് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഈ റോഡിൽ കൂടി വരുന്നവർ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാണ് കൊട്ടാരക്കരയെത്തി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നത്. കോടികൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച പാലം  19 വർഷം പോലും നില നില നിന്നില്ലാ എന്നത് പാലം പണിയിലെ അഴിമതിയെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. കരാറുകാരനും മരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണക്കാരും  പാലം ഫണ്ടിൽ കയ്യിട്ട് വാരി പണി  തോന്നിയത് പോലെ ചെയ്തതിനാലാണ് പാലത്തിന്റെ ആയുസ്സ് കേവലം വർഷങ്ങൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയത്.  ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടെ പാലത്തിന്റെ തൂൺ  ഇരുത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞതിനാൽ    ഭാഗ്യത്തിന് വാഹനങ്ങൾ ആറ്റിൽ പതിച്ചില്ല.
ഇന്നലെ പാലത്തിന്റെ സുരക്ഷയും കേട് പാടുകൾ പരിഹരിക്കലും നിരീക്ഷിക്കാനായി എത്തിയ അതി വിദഗ്ദൻ  പറഞ്ഞത്  പാലം സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലെന്നും അതിയായ മണലൂറ്റ് കൊണ്ടാണ് തൂണുകൾ ഇരുത്തിയതെന്നുമാണ്.
വലിയ വലിയ അതി വിദഗ്ദർ പറഞ്ഞാൽ  പിന്നെ ആ വാക്കുകൾക്ക് എതിർ വാക്കില്ല. പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം പാലം പണി  ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ നടന്ന അഴിമതിയും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്കയും. ഇത്രയും വർഷം നില നിന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമെന്നാണ് അന്ന് പാലം പണിക്കുണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാർ പറയുന്നത്. അവിടെ മണൽ വാരൽ നിർത്തിയിട്ട്  വർഷങ്ങളായി. പഞ്ചായത്ത് മണൽ വാരൽ പാസ്  വിതരണം നിർത്തുകയും അനധികൃത  മണൽ കയറ്റിയാൽ ലക്ഷങ്ങൾ വില പിടിപ്പുള്ള ലോറി പിടിച്ചെടുത്താലുള്ള ഭീമമായ നഷ്ടവും കണക്കിലെടുത്ത് ലോറികൾ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ മണൽ വാരൽ ഒരു പഴയ ഓർമ്മയായി മാറിയ അവസ്ഥയിലാണ് വിദഗ്ദൻ പറയുന്നത് മണൽ ഊറ്റൽ കൊണ്ടാണ് പാലത്തിന് കേട് പടുകൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് .
അല്ല..തീർച്ചയായും അല്ല.  ഇത് പാലം പണിയിലെ  തകരാറ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വൻ അഴിമതി നടന്നതിന്റെ  ദുരന്ത ഫലം  മാത്രമാണിത്.
അത് കൊണ്ട് ഈ അഴിമതി അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം. 19 വർഷം അത്രയും വലിയ കാലമല്ല.  കൊലപ്പുള്ളിയായ സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കൊല്ലം ഏറെ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ വിടുമോ? അത് പോലെ തന്നെയാണിതും. എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ?
അതിനാൽ  പാലം പണിയിലെ അപാകതയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടപടി എടുക്കാൻ ഭരണക്കാർ ധൈര്യം കാട്ടണം. ഇപ്പോഴും ഇതേ പോലെ പണി ഒപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു താക്കീതെങ്കിലുമാകുമല്ലോ!

Friday, January 6, 2017

നഷ്ട പ്രാതപത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം.

ആലപ്പുഴയിൽ പോയാൽ എന്റെ ബാല്യ കൗമാര  കാലഘട്ടത്തിലെ  അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്ന ഈ പാലം കാണാതെ പോവില്ല.  നഷ്ട പ്രതാപത്തിന്റെ  പ്രതീകം പോലെ നാശോന്മുഖമായി  ഇപ്പോൾ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസ്തിപഞ്ജരവും കാലത്തിന്റെ തേരോട്ടത്തിൽ  പൊടിഞ്ഞ് പോകും.  പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ ദീപ്ത സ്മരണയിൽ ഈ പാലം എന്നും കത്തി നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

Friday, December 30, 2016

നോ പാർക്കിംഗ്

 നോ പാർകിംഗ് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാകുന്നു.